Zaman Cahiliye Olunca Hİra'dan Nur Yükselir......

Zaman Cahiliye Olunca Hİra'dan Nur Yükselir...... EMRE YAZAR

MASUM BAYRAKTAR HOCA

Hz. Muhammed (s.a.v.) 40 yaşında peygamber oldu... Hira Dağı’nda “oku” emriyle başladı her şey... Ve o yıllarda, Recep ayında tek Tanrı’ya inanan Hanifler Hira (Nur) Dağı’na çekilir, azıklarını da yanlarına alarak günlerce ibadet ederek düşünceye dalarlardı...
Paygamber Efendimizde de 40 yaşına doğru yalnız kalma isteği belirdi. Hira Dağı’na çıktı ve bir mağarada düşüncelere daldı. Arada bir “Sen Allah’ın elçisisin” sesleri duyuyor, etrafına bakınıyor kimseyi göremiyordu...
Karşısında Cebrail vardı
Sonra sadık rüyalar görmeye başladı. Gördüğü rüyalar olduğu gibi çıkıyordu.
Ve yine Hira Dağı’nda 610 yılı Ramazan Ayı Kadir Gecesi Peygamberimiz yine düşüncelere daldı... Ve bir sesin kendisini ismi ile çağırmakta olduğunu duydu. Başını kaldırıp etrafına baktı; kimseyi göremedi. Bu sırada her tarafı ansızın bir nur kaplamıştı; dayanamayıp bayıldı.
Kendisine geldiğinde karşısında vahiy meleği Cebrail (a.s)’ı gördü.
Ve Cebrail (a.s.)
-”Oku” Dedi.
Hz. Muhammed (s.a.s.):
-”Ben okuma bilmem”, diye cevap verdi. Melek, Hz. Muhammed (s.a.s.)’i kucaklayıp güçsüz bırakıncaya kadar sıkdı.
-”Oku” diye emrini tekrarladı.
Hz. Muhammed (s.a.s.) yine:
-”Ben okuma bilmem...” cevabını verdi. Melek emrini tekrarlayıp üçüncü defa Hz. Peygamber (s.a.s.)’i sıktıktan sonra “el-Alak” Sûresi’nin ilk beş ayetini okudu.
Sen Allah’ın elçisisin
“Yaratan Rabb’ının adıyla oku. O, insanı alak’tan (aşılanmış yumurtadan) yarattı. Oku, kalemle (yazmayı) öğreten, insana bilmediğini belleten Rabb’ın sonsuz kerem sahibidir.” (El-Alak Sûresi, 1-5).
Meleğin arkasından Hz. Peygamber (s.a.s.)’de bu ayetleri tekrarladı. Heyecanla mağaradan çıkarak evine geldi. Yolda ilerlerken gök yüzünden bir sesin:
“Ya Muhammed. Sen Allah’ın elçisisin, Ben de Cebrail’im” dediğini duydu. Başını kaldırdığı zaman, Cebrail’i gördü. Korku içinde evine vardı. Eşi Hz. Hatice’ye:
“Beni örtünüz, çabuk beni örtünüz” dedi. Bir müddet dinlenip heyecanı geçtikten sonra gördüklerini Hz. Hatice’ye anlattı, “kendimden korkuyorum” dedi.
Hz. Hatice, “Allah’a yemin ederim ki, Allah hiç bir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen , akrabanı gözetirsin. İşini görmekten aciz kimselerin ağırlıklarını yüklenirsin, Fakire verir, kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın. Misafiri ağırlarsın. Hak yolunda zuhur eden olaylarda halka yardım edersin...”
Hatice daha sonra Hz. Peygamber (s.a.s.)’i amcazadesi Nevfel oğlu Varaka’ya götürdü. Varaka Peygamberimiz (s.a.s.)i dinledikten sonra:
Beddua etmedi
-”Müjde sana yâ Muhammed, Allah’a yemin ederim ki sen Hz. İsa’nın haber verdiği son Peygambersin. Gördüğün melek, senden önce Cenab-ı Hakk’ın Musa’ya göndermiş olduğu Cebrail’dir. Keşki genç olsaydım da, kavmin seni yurdundan çıkaracağı günlerde sana yardımcı olabilseydim... Hiç bir Peygamber yoktur ki, kavmi tarafından düşmanlığa uğramasın, eziyet görmesin...” dedi. Aradan çok geçmeden Varaka öldü.
Ve Peygamber Efendimiz kendisine verilen bu mübarek görevi hakıyla yerine getirecekti ama çok da acı ve çileler çekilecek, ihanetler yaşanacaktı.
Peygamber efendimize “Şunlara bir beddua etsen, hepsi helak olur. Neden etmiyorsunuz?” diye sorulduğunda, yüce peygamberimiz şöyle yanıt verecekti:
“Bize bu görev beddua edelim diye verilmedi...”
Düşünenler için bu kadarı bile yeter...

YouTube Kanallarımız

MASUM BAYRAKTAR
FM TV
MERAKLI KANAL
FATİH MEDRESELERİ
İNCİ MİNCİ
ORTAK NOKTA

FM TV TELEVİZYONU
www.fmtelevizyonu.com

#nurdağı ^peygamberefendimiz #lider