Şeyh efendiye dünyevi meseleler danışılabilir mi?

Eyyup Fatih Nurullah Efendi

http://www.nuranitv.com
http://www.facebook.com/nuraniyayin
https://www.twitter.com/nuranitv
http://www.instagram.com/nuranitv