Müminler Ancak Kardeştir Öyleyse Kardeşlerinin Arasını Düzeltin HADİS-İ ŞERİF

Müminler Ancak Kardeştir Öyleyse Kardeşlerinin Arasını Düzeltin HADİSİ ŞERİF

Bugün sizlere Tüm Müslüman kardeşimizi ilgilendiren ve yaşadığımız sorunun temelinde Kardeşlik sorunu olan ile alakalı Hadisi şerifi Anlatacağım
Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre,
Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor.
“Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona hiyânet etmez, yalan söylemez ve yardımı terketmez.
Her müslümanın, diğer müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takvâ buradadır. Bir kimseye şer olarak müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter.”
Rabbimizde bizlere Hucurat süresinİN 10. AYETİNDE şöyle Buyuruyor
İNNEMEL MUMİNUNE İHVETU FE ASLİHU BEYNE EHAVEYKÜM VETTEKULLAHE LEALLEKÜM TURHAMUN
MÜMİNLER Ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin.
Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece merhamet olunursunuz.
Müslümanlar arasında selamı sabahı kesmeyi küsmeyi konuşmamayı gerektiren küçük veya büyük olaylar olabilir
bunu bir anlamda normal karşılamak gerekir Ancak.! normal olmayan Müslümanların bu tür olaylar yüzünden birbirleriyle alakayı uzun süre kesmektedir.
Mademki Müslümanlar din kardeşidir O halde uzun süre birbirlerinden kopuk kalamazlar kalmamalıdır ZATEN gerek fert olarak gerekse toplum olarak Müslümanlar arasındaki küskünlüklerin kırgınlıkların ve düşmanlıkları ortadan kaldırılması aralarının bulunması öteki Müslümanların görevidirFatih Medreseleri; 4 yaş 4 ay 4 günlük iken başlayıp, son nefese kadar devam eden, Kur’an-ı Kerim ve Dini ilimleri kabiliyetine göre öğreten ve yaşatan bir eğitim kuruluşudur.

Fatih Medreseleri; İnsanlığı karanlıktan aydınlığa, cehaletten ilmin zirvesine çıkarıp, Mevlamızın kelamı, Cebrail (a.s.)’in nefesi, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e Hira Nur Mağarasında ilk emir olan “Oku” ifadesiyle başlayan Darul Erkam’da çilesi çekilerek olgunlaşan Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Ali ve daha nicelerin yetiştiği ve Hz. Ömer ile aşikar olan, Musab bin Umeyr ile Medine’de temelleri atılıp devletin kurulmasına sebep olan, Ashab-ı Suffe ile devam eden, halifeler döneminde düzenlenen, Emevi ve Abbasiler zamanında kurumsallaşan, Selçuklu ve Osmanlı zamanında devletleşen, 3 Mart 1924 tarihiyle halifeliğin kaldırılıp tekke ve zaviyelerin yasaklanmasından sonra sessizliğiyle devam eden, 1959 yılında Efendi Hazretlerimiz (k.s.) ile beraber tekrar canlanan, 1986 yılında Efendi Hazretlerimizin (k.s.) “Her mahalleye bir kız bir erkek medresesi açın” emri ile kurulan ve bu doğrultu da yürüyen bir medresedir.

http://www.fatihmedreseleri.com
http://www.fatihmedreseleri.tv
http://www.fmhaber.com
#FatihMedreseleri

Web site ; http://goo.gl/WE2JtV
Facebook ; https://goo.gl/kNuc6v
Twitter ; https://goo.gl/CrAEot