Mahmut Efendi Hz. Benziyorsunuz Oğlumu'sunuz

Hocam Mahmut Efendi Hz. Benziyorsunuz Oğlumu'sunuz / MASUM BAYRAKTAR HOCA

Mahmut Ustaosmanoğlu Kimdir?

1927 yılında Trabzon’un Of ilçesinin Miçço (şimdiki ismiyle Tavşanlı) köyünde doğan
Mahmud Efendi Hazretlerinin babası
Mustafa oğlu Ali Efendi, vâlidesi Tufan kızı Fâtıma Hanımefendidir.
Efendi Hazretlerinin anne ve babası verâ ve takva ile mâruf, muhterem kimselerdi.

YouTube Kanallarımız

MASUM BAYRAKTAR
FM TV
MERAKLI KANAL
FATİH MEDRESELERİ
İNCİ MİNCİ
ORTAK NOKTA

FM TV TELEVİZYONU
www.fmtelevizyonu.com

FM TV TELEVİZYONU
www.fmtelevizyonu.com