Kuran'ın bütün ayetleri mana itibariyle açık anlaşılırdır ama bazı ayetlerin keyfiyeti bilinmez

Kuran ayetlerinin tamamı bir cihetle muhkemdir bir cihetle müteşabihtir

Selefiye göre Kuran'ın bütün ayetleri mana itibariyle açık ve anlaşılırdır ama bazı ayetlerin keyfiyeti bilinmez manası bilinse de Selefin Müteşabih bilinir diyeniyle bilinmez diyeni zıt şeyler kastetmiş değildir. Bilinir diyenler anlamının bilineceğini bilinmez diyenler ise keyfiyetinin bilinemeyeceğini kastetmiştir.. Böyle bir yaklaşımla özellikle müfavvizaya reddiye vermeye çalışıyorlar zira onlar anlamının da bilinemeyeceğini söylemekteler.. İbn Teymiyeye göre mufazzıların görüşü muattılalardan daha şerlidir. Yani anlamını bilemeyiz diyenler sıfatları tümüyle inkar edenlerden daha şerlidir İbn Teymiye'ye göre.. İmam Nevevi, İbn Hacer v.s. selef mufavvizadır diyor

Selefiye göre mufavvıza yokluğa tapıyor zira sıfatların anlamının içini boşaltıyorlar