Kuran'a abdestsiz dokunulabileceğini ve gusülsüz okunabileceğini söyleyen İbn Hazm'a cevap

Ayrıca bu hususta 4 mezhep imamının delilinin olmadığını söyleyen Ebu Hanzala'ya cevap
----
SELEFİ SİTE DER Kİ;
Soru
Açıklamalı meâl veya -tefsir gibi- âyetlerin çevresinde dipnotlar içermeyen Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz olarak taşımak ve ondan okumak haram mıdır? Çünkü ben, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bazı hadislerde şöyle buyurduğunu işittim: "Mü'min, -cünüp olsa bile- dâima temizdir."

Cevap metni

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Şeyh Abdulaziz b. Baz'a buna benzer bir soru sorulmuş ve o şöyle demiştir:

"İlim ehlinin çoğunluğuna göre, müslümanın abdestsiz olarak Kur'an'a dokunması câiz değildir. Bu, dört mezhep imamının -Allah onlardan râzı olsun- üzerinde ittifak ettiği bir görüştür. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ashâbı da bu şekilde fetvâ verirlerdi. Bu konuda Amr b. Hazm'dan -Allah ondan râzı olsun- sahih bir hadis rivâyet olunmuştur.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- yemen halkına gönderdiği mektupta şöyle buyurmuştur:

أَنْ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ [ رواه مالك والدارمي ]

"Kur'an'a ancak temiz olan dokunur."Mâlik ve Dârimî

Bu hadis, ceyyid'dir.Hadisin rivâyetleri birbirini destekler mahiyette olup zararsızdır.

Böylelikle cünüp ise cünüplükten arınmadan, abdestsiz ise abdest almadan Kur'an-ı Kerim'e dokunmanın câiz olmadığı anlaşılmış olmaktadır.

Aynı şekilde, Kur'an-ı Kerim'i bir yerden başka bir yere abdestsiz taşıması câiz değildir. Fakat bir beze sarılmış bir halde alması gibi, bir şey aracılığıyla taşırsa, bunda bir sakınca yoktur.Ancak doğru olan, yukarıda da geçtiği gibi, ilim ehlinin çoğunluğunun görüşüne göre, abdestsiz olarak doğrudan Kur'an-ı Kerim'e dokunmak, câiz değildir.

Abdestsiz kimsenin Kur'an-ı Kerim'i ezberden okumasına gelince, bunu yapmasında veya birisinin onun için Kur'an-ı Kerim'i tutup da ezberlemesine yardımcı olması ve takıldığı yeri ona hatırlatmasında bir sakınca yoktur.

Fakat cünüp olan kimse Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Zira Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre onu, Kur'an-ı Kerim okumaya ancak cünüplük hali engel olurdu.

İmam Ahmed'in ceyyid bir senedle Ali b. Ebî Tâlib'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiğine göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- def-i hacet giderdiği yerden çıktı ve Kur'an'dan birşeyler okuyarak şöyle buyurdu:

هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلاَ، وَلاَ آيَةَ [ رواه أحمد ]

"Bu, cünüp olmayan içindir. Cünüp olan kimseye gelince, o okuyamaz, hatta bir âyet bile okuyamaz."Ahmed

Bundan kastedilen, cünüp olan kimse, yıkanıncaya kadar, ne Kur'an-ı Kerim'den, ne de ezberden bir şey okuyabilir.Abdestli olmayan ise, cünüp olmadığı için Kur'an-ı Kerim'e dokunmamak kaydıyla ezberden okuyabilir."Şeyh Abdulaziz b. Baz'ın Fetvâları, cilt:10, sayfa: 150

https://islamqa.info/tr/answers/10672/abdestsiz-olarak-kurana-dokunmanin-hukmu-ve-mumin-necis-olmaz-hadisinin-anlami