Kıyamet Günü ve Azrailin Ölümü - Tüyler ürperten olay..

Kıyamet Günü ve Azrailin Ölümü: İşte kıyamet günü yaşanacaklar, meleklerin ölümü ve diğer olaylar...

Sur'un üfleme vakti yaklaştığında Allah teala, ipekten daha yumuşak bir rüzgarı Yemenden gönderir.
Bu ruzgar, kalbinde zerre mi,ktarı iman bulunan hiç kimseyi hariç tutmadan, hepsinin ruhunu kabzeder- canını alır. (müslim iman 185)
Çünkü ''Kıyamet, sadece şerli insanların üzerine kopacaktır. (Müslimi Fiten 131)
Sonra, Allah israfile, Sur'u ilk defa üflemesi için emreder. Üflemenin etkisiyle Allahın diledikleri hariç yerde ve gökte bulunan herşey şiddetle sarsılır.
Dünya, bu sarsıntı neticesinde 40 yıl boyunca viran halde kalır.
Yüzeyinde biç bir yaşam belirtisi olmayacak
Dünya üzerinde hayatta olan hiçbir kimse olmayacak. Allahtan başka...
Herşey toprağın altında olacak. Ne Rusya, ne Almanya, ne ingiltere ne Çin, ne Fransa. Hiçbiri kalmayacak.
Resulum, sanna dağlar hakkınbda sorarlar. De ki: Rabbim onları ufalayıp savuracak (Taha 105)
Böylece yerlerini dümdüz bomboş bırakacaktır. Orada ne bir iniş ne de bir yokuş görebileceksin. (Taha 107)
İnsanlar ölür, Cinler Ölür, Melekler Öşlür
Melekler, Allah'a ölümle alakalı soru sorduklarında (Allah onlara hatırlattı)
Her nefis ölümü tadacaktır. (Enbiya 35)
Melekler dedi ki; Ya Rabbi! Bizler basit ruhlar değiliz. Doğrusu biz halis ruhlarız.
Ve Allahın ayeti tecelli oldu: Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak (Rahman 26)
Melekler dedi ki: Ya Rabbi! Bizler yeryüzünde bulunmuyoruz, semada bulunuyoruz.
Ve Allah'ın ayeti tekrar tecelli oldu: Onun zatından başka herşey yok olacaktır. Hüküm onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz. (Kasas 88)
Melekler secdeye kapandı ve dediler ki: Ebedi ve tek olan Allahı tesbih ederiz.
Melekler öldü, İnsanlar öldü, Cinler öldü, Yerde gökte ne varsa hepsi öldü, Ölüm meleği dışında.
Allah ölüm meleğine sordu: Ey ölüm meleği! Yarattıklarım arasında kimler kaldı?
Azrail dedi ki: Ey Allahım ; Cebrail, Mikail, İsrafil ve şimdi karşında duran şu kulun dışında kimse kalmadı.
Allah buyurur:
Ey ölüm meleği cebrailin ruhunu kabzet. Ve cebraiin ruhunu kabzeder.
Kim hayatta kaldı? Cevap verir: Mikail, İsrafil ve şu aciz kulun.
Ey ölüm meleği Mikailin ruhunu kabzet. Ve Mikailin ruhunu kabzeder.
Ey ölüm meleği İsrafilin ruhunu kabzet. Ve İsrafilin ruhunu kabzeder.
Ve sonra Cebbar olan Celle Celalulhu ona sorar: Ey ölüm meleği, yarattıklarımın arasında kimler hayatta kaldı?
Azrail dedi ki: Bu aciz kulun dışında kimse hayatta kalmadı ya Rabbi! Ve Allah ölüm meleğine der ki: Öl! ey ölüm meleği.
Ve ölüm meleği ölür.
Ölüm sarhoşluğunu hissettiği zaman Azrail der ki: Ey azanmet ve izzet sahibi Rabbim, Eğer ölüm sarhoşluğunun bu kadar can yakıcı oldıuğunu bilseydim, sendeb kullarının ruhlarını kabzettğim için af dilerdim. Ve ölüm meleği ölür.
Allah dünyaya doğru baktığında dünya, tam bir harabedir.
Güneş katlanıp dürüldüğünde (Tekvir 1)
Yıldızlar (kararıp) döküldüğünde (Tekvir 2)
Dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde (Tekvir 3)
Gebe develer salıverildiğinde (Tekvir 4)
Denizler kaynatıldığında (Tekvir 5)
Gökyüzü sıyrılıp alındığında (Tekvir 11)
Cehennem uzaklaştırıldığında (Tekvir 12)
Cennet yaklaştırıldığında (Tekvir 13)
Sonra Allah dünyaya bakar, dünya tamamen boştur. Ve der ki:
Ey dünya,
Nehirlerin neredse?
Ağaçların nerede?
Denizlerin nerede?
Sarayların nerede?
Kralların nerede?
Kralların çocukları nerede?
Benim çeşitli nimetlerimle yaşayan fakat benden başkasına ibadet edenler nerede?
Bugün hükümranlık kimindir?
tek ve kahhar olan Allah'ındır. (mümin 16)
#kıyamet #dinibilgiler #meleklerinölümü