Hey gidi İslamoğlu! İstişhadı kabul eden İslamoğlu'dan Şehitliği reddeden İslamoğlu'na

Önemli not: İstişhadı kesinlikle islamı değerlere aykırı buluyorum. Ve istişhadın intihar olduğunu düşünüyorum. Zaten ilgili İslamoğlu yazısına reddiyem de mevcuttur. Müsait bir zamanda onun da videosunu yayınlarım inşallah,
2. olarak video başlığına sığmayacağı için kısaca "şehitliği reddeden" ifadesiyle kastedilen "Ehl-i Sünnetin yani islamın anladığı tarzda şehitliği reddeden, şehitliğin ölümle ilgili bir kavram olmadığını iddia eden İslamoğlu" denilmek istenmiştir.
Yine aynı sebepten dolayı "Hey gidi İslamoğlu! NEREDEN NEREYE İstişhadı kabul eden İslamoğlu'dan Şehitliği reddeden İslamoğlu'na" ŞEKLİNDE olan başlık kısaltılarak olduğu şekliyle yayınlanmıştır