Hayatınızı Kolaylaştırmanın Sırrı Ayetlerde Gizli 10 Ayet

BAKARA SURESİ 156. AYET: O Sabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman: Biz Allh’ın kullarıyız ve biz O’na döneceğiz, derler

HAŞR SURESİ 10. AYET: Bunların arkasından gelenler şöyle derler: Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde,… İman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!

KALEM SURESİ 1-2. AYETLER: Nun. Kaleme ve yazdıklarına andolsun ki, Sen –Rabbinin nimeti sayesinde- mecnun değilsin.

MÜNAFİKUN SURESİ 4. AYET: Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidir….

SAF SURESİ 2 AYET: Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?

06 YUSUF SURESİ 32-33. AYETLER: Kadın dedi ki: İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onun nefsinden murat almak istedim…. Fakat o, (bundan) şiddetle sakındı. Andolsun, eğer o kendisine emredeceğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır! (Yusuf:) Rabbim! Bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir! Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum! Dedi.

ANKEBUT SURESİ 41. AYET: Allah’tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir; halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi!

AL-İ İMRAN SURESİ 92. AYET: Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça ‘’iyi ye eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir.

EN’AM SURESİ 50. AYET: De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben, sadece bana vahyolunana uyarım. De ki: Kör ile gören hiçbir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?

EN’AM SURESİ 60. AYET : Geceleyin sizi öldüren, gündüzün de ne işlediğinizi bilen; sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten O’dur. Sonra dönüşünüz yine O’nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir.