Fizik Dünyası Şokta: “Gündüz ve Gece Farklı Varlıklar; Dünyayı Güneş Aydınlatmıyor” (Bayındır Hoca)

2. Allah'ın (c.c.) gece ve gündüzü yaratması bunların oluşumunda güneşin rolünü ve dünyanın hareketlerinin, ekseniyle yaptığı eğiminin, atmosferinin yapısının payı olmadığı anlamına gelmez..Başka deyişle Allah geceyi ve gündüzü sayılan fizik, astronomi, meteoroloji, astrofizik, astronomi, atmosfer bilimleri v.s. kuralları çerçevesinde ve onlara bir sonuç olarak yaratır..Dünya hikmet yurdudur..Allah yarattığı şeylerde belirli sebepleri kudretine perde eder.. Gece ve gündüzün yaratılmasında güneşin ısı ve ışın kaynağı olması, ondan yayılan radyasyonun dünya yüzeyinde yansıması, atmosferin varlığı ve dünyanın şekli, geoit yapısı ve kendi ekseni ve güneş etrafındaki hareketleri, ışığın foton denilen temel parçacıktan oluşması; sinüs dalgası şeklinde hareket etmesi v.s. hepsi bir sebeptir..(10) Allah bizden sebepleri inkar etmemizi istemiyor ki burada Allah'ın bir şeyi yaratmasını sebeplerin inkarına mesnet kabul edelim..

3. Bu tarz açıklamalar Kuran'ın, islamın ve islam alimlerinin bilimle, hakikatle, tecrübeyle çeliştiği, akıl-mantıkla çatıştığı görüntüsünü vermesi ve anti-tebliğ/kötü temsil oluşturması, menfi bir tepki uyarması açısından da çok talihsizdir..

4. Ekşisözlük yazarlarının eline geçen bu inanılmaz fırsatı değerlendirmemesi düşünülemezdi..Hocanın yaptığı açıklamanın garipsendiği ve alaya alındığı ortadadır..Hoca, buradan belki sırf kendinin anladığı dar kalıplı bir hakikati ifadede başarısız olmuş olabilir..Ancak bu seviyede bir ilim adamının yaptığı açıklamalarda halkın algılayış şeklini/düzeyini de hesaba katması gerekirdi...
Keşke 'ben bilirim' deyip burnunun dikine gitmek yerine ortak akıl ve bilimsel bakışın önemsendiği bir yaklaşım sergilenseydi..Hocanın, evrim meselesinin bir yerinde sözü bilim adamlarına bıraktığını hatırlıyorum. Burada da aynı şeyi yapabilirdi..

5. Gündüz ve gece müstakil varlık olmaktan ziyade varlığı başkasına bağlı olan sonuçlardır..Kelamcılar araz ve cevher kavramları üzerinde durur..Bir araz mutlaka bir cevherde veya kendisi bir cevhere bağlı başka bir arazda bulunur. Çünkü arazın dayanağı cevherdir; bu sebeple de arazın varlık mertebesindeki yeri cevherden sonradır. (11) Aynı çerçevede Hocanın cevher gibi algıladığını düşündüğüm gece ve gündüzü de araz olarak değerlendirebiliriz..Dünya cevherdir ve varlıktır gündüz gece ise arazdır.(12) Gecenin ayrı bir varlık olarak algılanması da büyük gaftır..Gece, basitçe, gündüzün, gün ışığının ve yansımanın olmamasıdır..Bunu Edip te ilgili videoda güzel şekilde izah ediyor.(13)