Emre YAZAR - “İSLAM AHLAKI ŞART YOKSA GİDİŞAT İYİ DEĞİL ”

“İslam Ahlakı şart yoksa Gidişat iyi değil ”
EMRE YAZAR CANLI MAKALE

Geçenler de 2 üzücü haber aldık, aslına bakarsak ülkemizde çokta iyi haberler almıyoruz yine şehidimiz var ve yarın veya bir sonraki gün ne olur mu? Bilmiyoruz
Her zaman söylediğimizi yine söylüyoruz “İslam ahlakı şart yoksa gidişatımız çokta iyi değil ” haberleri izlemeye korkuyoruz. Haber siteleri, TV kanalları da şaşırmış durum da, olumsuz haberleri kendilerine göre sağ, İslamcı cenahtan paylaşıyorlar, bakıyorlar buraya çok yüklendik bu seferde kendilerine göre solcu olanlardan paylaşıyorlar her hâlükârda toplum bölünüyor taraftar mantığı her yere yayılıyor
Hâlbuki İslam ahlakında şöyle bir şey vardır suç işleyenindir kimse, kimsenin suçunu yüklenemez hele hele bir suçu ve günahı bir grubun, cemaatin veya bir toplumun üzerine atmak son derece Bölücülüktür.
Mesela bir anne sevgilisiyle bir oluş sanki tek düşmanı küçücük oğlu Eymen’miş gibi 2 koca insan birlik olup çocuğu öldürüyorlar cenaze namazını kıldıran imam dayanamayıp tabutu öpüyor
Bir diğer olay da Uşak’ta yine bir anne ve baba kendi çocuklarına içki içiriyor tabiki de toplumun her kesiminden tepki var
Her iki olayda da suç var ahlaksızlık var cahillik var vahşet var ama insanlık ve İslam yok suç işleyenler neye inanırsa inansın veya ne taraftan olursa olsun burada bize düşen suçu ve vahşeti, yapanlara iade edip islam ahlakının ülkemizde ve toplumumuzda yol bulmasının ününü açmalıyız kutuplaşıp bölünmemeliyiz


Fatih Medreseleri; 4 yaş 4 ay 4 günlük iken başlayıp, son nefese kadar devam eden, Kur’an-ı Kerim ve Dini ilimleri kabiliyetine göre öğreten ve yaşatan bir eğitim kuruluşudur.

Fatih Medreseleri; İnsanlığı karanlıktan aydınlığa, cehaletten ilmin zirvesine çıkarıp, Mevlamızın kelamı, Cebrail (a.s.)’in nefesi, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e Hira Nur Mağarasında ilk emir olan “Oku” ifadesiyle başlayan Darul Erkam’da çilesi çekilerek olgunlaşan Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Ali ve daha nicelerin yetiştiği ve Hz. Ömer ile aşikar olan, Musab bin Umeyr ile Medine’de temelleri atılıp devletin kurulmasına sebep olan, Ashab-ı Suffe ile devam eden, halifeler döneminde düzenlenen, Emevi ve Abbasiler zamanında kurumsallaşan, Selçuklu ve Osmanlı zamanında devletleşen, 3 Mart 1924 tarihiyle halifeliğin kaldırılıp tekke ve zaviyelerin yasaklanmasından sonra sessizliğiyle devam eden, 1959 yılında Efendi Hazretlerimiz (k.s.) ile beraber tekrar canlanan, 1986 yılında Efendi Hazretlerimizin (k.s.) “Her mahalleye bir kız bir erkek medresesi açın” emri ile kurulan ve bu doğrultu da yürüyen bir medresedir.

http://www.fatihmedreseleri.com
http://www.fatihmedreseleri.tv
http://www.fmhaber.com
#FatihMedreseleri

Web site ; http://goo.gl/WE2JtV
Facebook ; https://goo.gl/kNuc6v
Twitter ; https://goo.gl/CrAEot