Cübbeli Ahmet Hoca ile Kavâidü'l Akâid Dersi 29. Bölüm 4 Mart 2020

Cübbeli Ahmet Hoca ile Kavâidü'l Akâid Dersi 29. Bölüm 4 Mart 2020

Allâh-u Te'âlâ'nın Kelam Sıfatı Bizim Konuşmalarımıza Benzemez.

Ehli Sünnetin Bu Husustaki İtikâdını Anlamak İçin Mutlaka Bu Dersi Dinleyin.

Sosyal Medya Hesapları:

Web Site : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/cubbeliahmethoca


#lalegültv