Cehâleti İlim Sanıyorlar! Kuran ve Hadîs Terk edildi, Müctehid Olsan Kim İtibâr Eder Sana?!

Cehâleti İlim Sanıyorlar! Kuran ve Hadîs Terk edildi, Müctehid Olsan Kim İtibâr Eder Sana?!

Sosyal Medya Hesapları:

Web Site : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/cubbeliahmethoca