Barış Pınarı Harekâtına Duâ

Barış Pınarı Harekâtını Desteklemek Bir Yana “Ama” İle Başlayan Cümlelerle Desteklemek Bile Vatan Hainliğiyle Eşdeğerdir!

Yakında yapılacak ve inşâallah zaferle sonuçlanacak Fırat’ın doğusu operasyonunun diğerleri gibi olmayacağı ve hepsinden önemli olduğu anlaşılmaktadır. Onun için tüm Müslüman vatandaşlarımız devletimizin ve askerlerimizin arkasında yekvücut olmalıdır. Bu arada Türk askerinin ‘Kürdistan’ adı altında aslında siyonistan olan siyonistlerle savaştığı unutulmamalıdır. Bu harekât Türk askerinin yapacağı en büyük cihattır. İşte vatanın bölünmemesi ve kutsallarımızın müdâfaası husûsunda cihat görmek isteyenler Türk ordusunun yapacağı bu cihâdı görmelidirler ve desteklemelidirler. En büyük mesele ise; bu arada Siyonistlerin ülkemize, milletimize ve hükümetimize yapmaya çalıştığı ekonomik darbeler ve iç kargaşalar olacaktır ki bu hususta herkes uyanık olmalıdır. Maddî olarak ne zarar gelse de bunu sîneye çekmeli, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne hiçbir keyfi, hiçbir rahatı tercih etmemeliyiz. Rabbimiz, Müslüman Türk ordumuza âcil muzafferiyetler ihsân eyleyip siyonizmi, uşaklarını ve içimizdeki destekçileri olan vatan hâinlerini kahr-u perîşân ederek bizlere vatanımızda emân ve sukûnet ihsân eylesin. Âmîn!

https://www.cubbeliahmethoca.com.tr/tr/sohbetler/dualar/baris-pinari-harekatini-desteklemek-bir-yana-ama-ile-baslayan-cumlelerle-desteklemek-bile-vatan-hainligiyle-esdegerdir

Sosyal Medya Hesapları:

Web Site : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/cubbeliahmethoca