ALLAH'TAN SAKIN UMUDU'NU KESME... ALİ YAZICI

HAKKA BIRAK HER İŞİNİ
Kıymetli Büyüklerim

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi Şerif'te bizlere
DÜNYAYI talep hususunda güzelce hareket ediniz. çünkü herkes dünyadan kendisi için takdir edilen ne ise ona muvaffak olacaktır.
SADEKA RASULULLAH
İbni Mace den rivayet edilmiştir

Kıymetli Dostlar Şöyle izah Edelim
İnsanlar rızıklarını elde etmek için çalışmaya gayret göstermeye muhtaçtırlar. Allah'ın takdiri böyledir.
fakat rızık talep ederken nefsine fazla eziyet vermek, ihtiras göstermek, aç ve susuz kalacakmış gibi Ümitsiz olmak, Hatta intihara kalkışmak, caiz değildir.
İnsan kendisini tehlikeye atmaksızın kabiliyetine göre çalışmalıdır.
Hayat devam ettikçe mutlaka rızkına kavuşacağını düşünmeli, her zaman ölçülü hareket edip cenabı haktan hayırlı rızıklar istemelidir. Allahtan lütuf ve ihsanından Ümit kesmek bir mümin için asla caiz değildir.

HAKKA BIRAK HER İŞİNİ

SELAM VE DUA İLE


Fatih Medreseleri; 4 yaş 4 ay 4 günlük iken başlayıp, son nefese kadar devam eden, Kur’an-ı Kerim ve Dini ilimleri kabiliyetine göre öğreten ve yaşatan bir eğitim kuruluşudur.

Fatih Medreseleri; İnsanlığı karanlıktan aydınlığa, cehaletten ilmin zirvesine çıkarıp, Mevlamızın kelamı, Cebrail (a.s.)’in nefesi, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e Hira Nur Mağarasında ilk emir olan “Oku” ifadesiyle başlayan Darul Erkam’da çilesi çekilerek olgunlaşan Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Ali ve daha nicelerin yetiştiği ve Hz. Ömer ile aşikar olan, Musab bin Umeyr ile Medine’de temelleri atılıp devletin kurulmasına sebep olan, Ashab-ı Suffe ile devam eden, halifeler döneminde düzenlenen, Emevi ve Abbasiler zamanında kurumsallaşan, Selçuklu ve Osmanlı zamanında devletleşen, 3 Mart 1924 tarihiyle halifeliğin kaldırılıp tekke ve zaviyelerin yasaklanmasından sonra sessizliğiyle devam eden, 1959 yılında Efendi Hazretlerimiz (k.s.) ile beraber tekrar canlanan, 1986 yılında Efendi Hazretlerimizin (k.s.) “Her mahalleye bir kız bir erkek medresesi açın” emri ile kurulan ve bu doğrultu da yürüyen bir medresedir.

http://www.fatihmedreseleri.com
http://www.fatihmedreseleri.tv
http://www.fmhaber.com
#FatihMedreseleri

Web site ; http://goo.gl/WE2JtV
Facebook ; https://goo.gl/kNuc6v
Twitter ; https://goo.gl/CrAEot