ALLAH'TAN AF DİLEMEK / İnsan Yaptığı Her Günahtan Dolayı Tövbe Etmelidir.

İnsanı kurtaracak olan samimi tövbe –Nasuh Tövbesi’dir. İşlediği günahtan pişmanlık duyan kimse tövbe ettiğini diliyle söylerken Gönlü gerçekten pişmalık duymalı, Bedeni günahlardan uzak durmalı ve o konudaki kusur ve noksanlarını gidermeye çalışmalıdır.
Peygamber efendimiz s.a.v : Vallahi ben Günde yetmiş defadan fazla Allahtan beni bağışlamasını diler Tövbe ederim . Diye buyurdu .
Peki ya biz Peygamber efendimizin Ümmeti olarak Ne kadar istiğfar ve tövbe etmemi lazım siz düşünün. O yüzden Kendimiz Mutlaka istiğfar edip kendimizi Muhafaza etmemiz lazım.
Buhari, Tirmizi, İbni Maceden Rivayet edilmiştir.
Ölüm anında Kalbiyle Tövbe eden adam
Hz. Ömer r.a Anlatıyor ‘Peygamber efendimiz ile birlikte ölüm döşeğinde olan ensardan bir adamın ziyaretine ditmiştik. Rasulullah s.a.v Adama
-Alaha tövbe et dedi Fakat adam adam diliyle bir şey yapamıyordu
Bunun üzerine gözlerini semaya çevirdi onun bu haraketini gören Peygamber efendimiz s.a.v
Tebessüm etti. Ya rasulallah neden tebessüm ettiniz ? diye sordum şöyle dedi:
Bu hasta adam diliyle tövbe edememişti, bunun üzerine gözlerini semaya çevirip pişman oldu kalbiyle tövbe etti Allahu teala şöyle buyurdu: Ey meleklerim kulum diliyle tövbe etmekten aciz olduğu için kalbiyle tövbe etti. Ben onun kalbiyle yaptığı tövbe ve pişmanlığı zayi etmeyeceğim. Sizleri şahit tutuyorum’ki Ben onu bağışladım İşte bu sebeple tebessüm ettim.
Rabbim bizleri Günah işlemekten Muhafaza Etsin Günahlarımızada tevbe etmeyi nasip etsin
selamunaleyküm

#tevbe
#dua #istiğfar

Fatih Medreseleri; 4 yaş 4 ay 4 günlük iken başlayıp, son nefese kadar devam eden, Kur’an-ı Kerim ve Dini ilimleri kabiliyetine göre öğreten ve yaşatan bir eğitim kuruluşudur.

Fatih Medreseleri; İnsanlığı karanlıktan aydınlığa, cehaletten ilmin zirvesine çıkarıp, Mevlamızın kelamı, Cebrail (a.s.)’in nefesi, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e Hira Nur Mağarasında ilk emir olan “Oku” ifadesiyle başlayan Darul Erkam’da çilesi çekilerek olgunlaşan Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Ali ve daha nicelerin yetiştiği ve Hz. Ömer ile aşikar olan, Musab bin Umeyr ile Medine’de temelleri atılıp devletin kurulmasına sebep olan, Ashab-ı Suffe ile devam eden, halifeler döneminde düzenlenen, Emevi ve Abbasiler zamanında kurumsallaşan, Selçuklu ve Osmanlı zamanında devletleşen, 3 Mart 1924 tarihiyle halifeliğin kaldırılıp tekke ve zaviyelerin yasaklanmasından sonra sessizliğiyle devam eden, 1959 yılında Efendi Hazretlerimiz (k.s.) ile beraber tekrar canlanan, 1986 yılında Efendi Hazretlerimizin (k.s.) “Her mahalleye bir kız bir erkek medresesi açın” emri ile kurulan ve bu doğrultu da yürüyen bir medresedir.

http://www.fatihmedreseleri.com
http://www.fatihmedreseleri.tv
http://www.fmhaber.com
#FatihMedreseleri

Web site ; http://goo.gl/WE2JtV
Facebook ; https://goo.gl/kNuc6v
Twitter ; https://goo.gl/CrAEot