#89: Ebubekir Sifil - Güçsüz Müslümanların Fazileti

Bismillah.

Kıymetli Kardeşlerimiz,

Her hafta mutat olarak icra edilen, Riyâzu's-Sâlihin seminerimizde bu hafta, Güçsüz Müslümanların ve Adı Sanı Anılmayanların Fazileti bahsi ele alınarak, ilgili rivayetler şerh edildi.

Bu haftaki seminerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://esifil.in/rsr89

Seminerde şerh edilen rivâyetler şöyle;

255. Ebû'l-Abbas Sehl ibni Sa'd es-Sâidî radıyallahu anh şöyle dedi:
Bir gün Hz. Peygamberin yanından bir adam geçti. Resûl-İ Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye:
- "Şu adam hakkında ne dersin?" diye sordu, O da:
- Bu zât ileri gelen hatırlı kişilerden biridir. Vallahi böyle bir adam bir kıza talip olsa evlendirilmeye, birine aracılık yapsa sözü dinlenmeye lâyıktır, diye cevap verdi.
Resûlullah sallallahu aleyhi ye sellem bir şey söylemedi.
Sonra oradan biri daha geçti. Peygamber aleyhisselâm yine yanında oturana:
- “Ya bu adam hakkında ne dersin?” diye sordu. Bu defa o zât:
- Yâ Resulallah! Bu adam fakir müslümanlardan biridir. Bir kıza tâlip olsa, istediği kız verilmez. Birine aracılık etse, ricası kabul edilmez. Konuşmaya kalksa, sözü dinlenmez, dedi. Bunun üzerine Resûlullah sallaliahu aleyhi ye sellem şöyle buyurdu:
- "Bu sonuncu adam, öteki gibi dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır."

256. Ebû Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Cennet ile cehennem münakaşa ettiler. Cehennem:
- Bende zorbalar ve kibirliler var, dedi. Cennet:
- Bende yalnız zayıflar ve yoksullar var, dedi. Bunun üzerine Allah Teâlâ onlann çekişmesini şöyle halletti:
- Ey cennet! Sen benim rahmetimsin, dilediğime seninle merhamet ederim. Ey cehennem! Sen de benim azabımsın. Dilediğime seninle azab ederim. Ben her ikinizi de dolduracağım."

257. Ebû Hûreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kıyamet günü, dünyada büyük diye tanınan iriyarı bir adam çıkagelir. Halbuki onun Allah yanında sinek kanadı kadar bile değeri yoktur."

258. Yine Ebû Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre,
siyah bir kadın -veya siyah bir genç- Mescid-i Nebevî'yi süpürürdü. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem O kadını -veya genci- göremeyince onun nerede olduğunu sordu.
- Öldü, dediler. Hz. Peygamber:
- "Bana haber verseydiniz ya!" buyurdu. Sahabiler o kadını -veya genci- önemsememişlerdi. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla "Bana mezarım gösterin" buyurdu. Mezarım gösterdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldıktan sonra şöyle buyurdu:
"Bu kabirler orada yatanlar için zifirî karanlıktır, üzerlerine kılacağım namaz sebebiyle Allah Teâlâ onların kabirlerini aydınlatır.”

259. Yine Ebû Hureyre radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi:
"Saçı başı dağınık, eli yüzü tozlu, kapılardan koğulmuş öyleleri vardır ki, bu şöyle olacak diye yemin etseler, Allah onların dediğini yapar."

Önceki haftalarda işlenen seminerlerimiz şurada; http://esifil.in/RiyazusSalihin

Riyâzu's-Sâlihîn seminerlerimiz şimdi Spotify'da. Spotify'da seminerimizi takip etmek için; https://esifil.in/SpotifyRS

Seminer yeri: Uluçınar Vakfı - Pendik.
Seminer tarihi: 11 Şubat 2020 19:00

İlginiz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.