#87: Ebubekir Sifil - İnsanların Arasını Bulma - 1

Bismillah.

Kıymetli Kardeşlerimiz,

Her hafta mutat olarak icra edilen, Riyâzu's-Sâlihin seminerimizde bu hafta,"İnsanların Arasını Bulma" bahsi ele alınarak, ilgili rivayetler şerh edildi.

Bu haftaki seminerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://esifil.in/rsr87

248. Ebû Mûsâ el-Eş'arî radıyallahu anh şöyle dedi:
Peygamber alleyhisselâm'a sıkıntı içinde bulunan biri geldiği zaman, yanındakilere döner:
"Bu adama yardjı ediniz, sevap kazanınz. Allah Teâlâ istediği şeyi Peygamberine söyletir" buyururdu.

249. İbni Abbas radıyallahu anhümâ Berîre ile kocası arasında geçen olaya dair şunları söyledi:
Peygamber aleyhisselâm Bereye:
- "Keşke tekrar kocana dönsen!" buyurdu. Berîre:
- Yâ Resulallah! Böyle yapmamı bana emrediyor musun? diye sordu. Resûl-i Ekrem Efendimiz:
- "Hayır, sadece aracık yapıyorum." buyurdu. Bunun üzerine Berîre:
- Benim ona ihtiyacım yok, dedi.

250. Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"İnsanin her bir eklemi için her Allah’ın günü bir sadaka vermek gerekir:
İki kişinin arasını bulman, (haklarında adaletle hükmetmen) bir sadakadır. Bir kimseye bineğine binerken yardımcı olman veya yükünü hayvanına yüklemesine yardım etmen bir sadakadır. Güzel bir söz söylemek sadakadır. Namaza giderken attığın her adıma bir sadaka sevabı vardır. Gelip geçenleri rahatsız eden bir şeyi yoldan alıp atman bir sadakadır."

251. Ümmü Külsûm Binti Ukbe ibni Ebû Muayt radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ye sellem'i şöyle buyururken dinledim, dedi:
"İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber götüren (veya hayırlı söz söyleyen) kimse yalancı sayılmaz."

Önceki haftalarda işlenen seminerlerimiz şurada; http://esifil.in/RiyazusSalihin

Riyâzu's-Sâlihîn seminerlerimiz şimdi Spotify'da. Spotify'da seminerimizi takip etmek için; https://esifil.in/SpotifyRS

Seminer yeri: Uluçınar Vakfı - Pendik.
Seminer tarihi: 28 Ocak 2020 19:00

İlginiz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.