#85: Ebubekir Sifil - Ayıpları Örtmek

Bismillah.

Kıymetli Kardeşlerimiz,

Her hafta mutat olarak icra edilen, Riyâzu's-Sâlihin seminerimizde bu hafta,"Müslümanların Dokunulmaz Hakları" bahsi ele alınarak, ilgili rivayetler şerh edildi.

Bu haftaki seminerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://esifil.in/rsr85

241. Ebû Ümâre Bera ibni Azib radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
Resulullah sallallahu aleyhi ye sellem bize yedi şeyi emretti, yedi şeyi de yasakladı. Bize şunları emretti: Hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, aksırana "yerhamükellah" demek, yeminini bozmayıp yemin üzere devam etmek, zulme uğrayana yardım etmek, davet edenin davetine katılmak, selâmı yaygınlaştırmak. Resulullah bize şunları da yasakladı:
Altın yüzükler veya yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek minder kullanmak, ipekten yapılmış elbise giymek, ince ipek giymek, kalın ipek giymek, halis ipek kumaştan elbise giymek.

242. Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter."

243. Ebû Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"İşlediği günahtan açığa vuranlar dışında, ümmetimin tamamı affedilmiştir. Bir adamın, gece kötü bir iş yapıp, Allah onu örttüğü halde, sabahleyin kalkıp: Ey falan! Ben dün gece şöyle şöyle yaptım , demesi, açık günahlardandır. Oysa o kişi, Rabbi kendisinin kötülüğünü örttüğü halde geceyi geçirmişti. Fakat o, Allah’ın örttüğünü açarak sabahlıyor.”

245. Ebû Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi:
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in huzuruna şarap içmiş bir adam getirdiler. Peygamber Efendimiz:
"Ona had vurunuz" buyurdu. Ebû Hureyre der ki:
Bizden eliyle vuran, ayakkabısıyla vuran ve elbisesiyle vuranlar oldu. Had icra edildikten sonra adam ayrılıp gidince, ashabdan biri:
- Allah seni kahretsin, rezil etsin, dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem:
- "Böyle demeyiniz, onun aleyhine şeytana yardım etmeyiniz." buyurdular.

Önceki haftalarda işlenen seminerlerimiz şurada; http://esifil.in/RiyazusSalihin

Riyâzu's-Sâlihîn seminerlerimiz şimdi Spotify'da. Spotify'da seminerimizi takip etmek için; https://esifil.in/SpotifyRS

Seminer yeri: Uluçınar Vakfı - Pendik.
Seminer tarihi: 14 Ocak 2020 19:00

İlginiz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.