#72: Ebubekir Sifil - Emaneti Yerine Getirmek - 2

Bismillah.

Kıymetli Kardeşlerimiz,

Her hafta mutat olarak icra edilen, Riyâzu's-Sâlihin seminerimizde bu hafta,"Emaneti Yerine Getirmek" bahsi ele alınarak, hadis-i şerifler şerh edildi. Şerh edilen hadis-i şeriflerin metinleri şöyle;

Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://esifil.in/rsr71

204. Ebû Hubeyb Abdullah ibni Zübeyr radıyallahu anhumâ şöyle dedi:

Cemel vak'ası gününde, (muharebe) durunca (babam) Zubeyr beni çağırdı. Ben de hemen ayağa kalkıp yanma vardım, dedi ki:

- Ey oğulcuğum! Bugün öldürülenler ya zalim veya mazlumdur. Bana gelince, bugün mazlum olarak öldürüleceğim kanaatindeyim. En büyük düşüncelerimden biri, elbetteki borçlarımdır. Ne dersin, borçlarımızı ödedikten sonra malımızdan geriye bîrşey kalır mı? Sonra şöyle devam etti:

- Ey oğulcugum! Malımı sat, borcumu öde. Malının kalanı olursa üçte birini vasiyet etti. Vasiyet ettiğinin üçte birinin de Abdullah'ın çocukları olan torunlarına verilmesini istedi ve:

- Borçlan ödedikten sonra malımızdan birşey kalırsa, üçte biri senin oğullarına aittil-, dedi.
Devamı için rivayet kartımızı indirebilirsiniz.

Önceki haftalarda işlenen seminerlerimiz şurada; http://esifil.in/RiyazusSalihin

Riyâzu's-Sâlihîn seminerlerimiz şimdi Spotify'da. Spotify'da seminerimizi takip etmek için; https://esifil.in/SpotifyRS

Seminer yeri: Uluçınar Vakfı - Pendik.
Seminer tarihi: 17 Nisan 2019 19:00

İlginiz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.