#71: Ebubekir Sifil - Emaneti Yerine Getirmek - 1

Bismillah.

Kıymetli Kardeşlerimiz,

Her hafta mutat olarak icra edilen, Riyâzu's-Sâlihin seminerimizde bu hafta,"Emaneti Yerine Getirmek" bahsi ele alınarak, hadis-i şerifler şerh edildi. Şerh edilen hadis-i şeriflerin metinleri şöyle;

Bu haftaki seminerlerimizde şerh edilen rivâyetleri indirmek için; http://esifil.in/rsr70

202. Huzeyfe Îbni'l-Yemân radıyallahu anh şöyle dedi:
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize iki olayı haber verdi.

Bunlardan birini gördüm, diğerini de bekliyorum. Hz. Peygamber bize şunları söyledi:

“Şüphesiz ki emanet, insanların kalblerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur’an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve Sünnet'ten emaneti öğrendiler."

Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem bize emanetin kalkmasından bahsetti ve şöyle dedi:

“insan bir kere uyur ve kalbinden emanet çekilip alınır, ondan belli belirsiz bir iz kalır. Sonra bir kere daha uyur, yine kalbinden emanet alınır; bu defa da ayağının üzerinde yuvarladığın korun bıraktığı iz gibi bir eseri kalır. Sen onu İçinde hiçbir şey olmadığı halde kabarık görürsün.”

Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline çakıl taşlan alarak ayağının üzerinde yuvarladı. Sözlerine de şöyle devam etti:

“Neticede insan o hale gelir ki, insanlar alış-veriş yaparlar da, neredeyse emaneti yerine getirecek bir kişi bile kalmaz. Hatta şöyle denilir:

“Filan oğullan arasında emin bir adam varmış.” Bir başka kişi hakkında da: “Ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı bir kişi” denilir. Oysa kalbinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur.”

Şüphesiz ki bir zamanlar, sizin hanginizle alış-veriş yapacağıma aldırmazdım. Çünkü alış-veriş yaptığım kişi müslümansa, dini kendisini benim hakkımı vermeye yöneltirdi. Şayet hıristiyan veya yahudi ise, valisi benim hakkımı vermeye onu sevkederdi. Fakat bugün sizden sadece belli birkaç kişiyle alış-veriş yapıyorum.

203. Huzeyfe ve Ebû Hureyre rachyallahu anhumâ’ dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Şanı yüce ve üstün olan Allah, insanlan bir araya toplar. Mü'minler ayağa kalkarlar ve cennet kendilerine yaklaştı Adem aleyhisselam’a gelirler ve derler ki:

- Ey babamız! Bize cennetin açılmasını iste! Adem der ki:

- Sizi cennetten çıkaran, babanızın hatasından başka ne ki? Ben bu işin ehli değilim. Siz, Allah’ın dostu olan oğlum İbrahim’e gidiniz. Bunun üzerine İbrahim’e giderler, o da:

- Ben bu işin ehli değilim. Ben geriden geriye, uzaktan halîl idim. Siz, Allah Teâlâ’nın kendisiyle konuştuğu Mûsâ’ya gidiniz der. Onlar Mûsâ’ya giderler. Mûsâ kendilerine:

- Ben bu İşin ehli değilim. Siz Allah’ın kelimesi ve ruhu olan İsa’ya gidiniz, der. İsa’ya geldiklerinde:

- Ben bu İşin ehli değilim, diye karşılık verir. Bunun üzerine onlar, Muhammed sallaliahu aleyhi ve sellem'e giderler, o da hemen ayağa kalkar ve kendisine şefaat için izin verilir. Emanet ve rahim (akrabalık bağı) gönderilir ve bu ikisi sıratın sağ ve solunda dururlar.

Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer. Ben;

- Annem babam feda olsun, şimşek gibi geçmek nedir? dedim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem:

-“Şimşeği görmediniz mi? Göz açıp yumacak kadar bir zamanda geçip gidiverir!’’ buyurdu. Sonrakiler rüzgâr gibi, kuş gibi, koşucular gibi geçerler. Onlan amelleri böyle süratli geçirir. Peygamberiniz Sırat üzerinde durup şöyle der:

-“Ey Rabbim! Selamete çıkar, selâmete çıkar.”

Neticede, kulların amelleri kendilerini sırattan geçirmede âciz kalır, o kadar ki, yürümeye gücü yetmeyen bir adam oturağı üzerinde sürünerek gelir. Sıratın iki tarafında emrolunduklarını yakalamakla memur asılı çengeller vardır. Bazıları yaralanmış vaziyette kurtulur, bazıları da cehenneme yuvarlanır.”

Ebu Hureyre nin nefsi elinde olan Allah’a yemin ederim ki, cehennemin dibi yetmiş yıllık mesafe kadar derinliktedir.

Önceki haftalarda işlenen seminerlerimiz şurada; http://esifil.in/RiyazusSalihin

Riyâzu's-Sâlihîn seminerlerimiz şimdi Spotify'da. Spotify'da seminerimizi takip etmek için; https://esifil.in/SpotifyRS

Seminer yeri: Uluçınar Vakfı - Pendik.
Seminer tarihi: 10 Nisan 2019 19:00

İlginiz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.