19.02.2020 | TEVHİDİN MERKEZİ EHL-İ BEYT

-EHL-İ BEYT İLE ALLAH'IN TANINMASI
-ALLAH'I TANIMADA AKIL VE GÖNÜL YOLU
-Şİİ VE SUNNİLERİN İTİKADİ VE AMELİ BİRLİKTELİKLERİ
-ADALETİN'DE SADAKATİN DE GÜNEŞİ İMAM ALİ
-İMAM ALi'DEN SABIR VE ADALET ÖRNEKLERİ
-NEHCÜ'L BELAĞA'DAN ŞIKŞIKİYYE HUTBESİ
-"İMAM ALİ' NİN HİLAFETİ İLE DİN KEMALE ERMİŞTİR"