100 Yaşındaki Abdurrezzak Hocamızın hâfızasının kuvvetine mâşâallâh okuyalım!

100 Yaşındaki Abdürrezzak Hocamızın hâfızasının kuvvetine, hâlâ kitap çalışmalarına devâm etmesine ve sıhhatine çok imrendim, Allâh-ü Te'âlâ bana da nasîb eylesin, kendisinin nazarlardan korunması için mâşâallâh okuyalım!

Sosyal Medya Hesapları:

Web Site : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/cubbeliahmethoca